ARBETSPROCESS

1. FÖRSTA MÖTET

Beskriv dina önskemål och idéer för arkitekten. Ta gärna med bilder, foton du tagit själv eller bilder från tidningar. Vi har ofta foton och ritningar från andra lyckade projekt med liknande förutsättningar.

Att träffas på tomten/vid huset kan underlätta att diskutera olika möjligheter. Arkitekten är inte bara någon som ritar upp ett förslag, utan även en diskussionspartner. En bra dialog är en nyckel till ett bra projekt.

2.UNDERLAG

För att kunna arbeta fram ett förslag behövs ett underlag att utgå från.Vid nybyggnad behövs en situationsplan; helst en som visar eventuella nivåskillnader på tomten. Vid ombyggnad eller utbyggnad behövs ritningar som visar det befintliga huset; situationsplan, planer, sektioner och fasader.

Ibland finns inte detta tillgängligt, eller så kan det hända att ritningarna inte stämmer med husets verkliga utseende. Då behöver man mäta och rita upp noggrant hur det faktiskt ser ut, så att förslaget går att genomföra. Om ritningarna inte är måttsatta är det viktigt att ta kontrollmått för att se om skalan stämmer.

3. SKISSPROCESSEN

Utifrån den dialog som förs med dig och med hjälp av ritningsunderlaget skissar arkitekten på lösningar. Ritandet är inte bara ett sätt att presentera ett förslag, utan också ett sätt att utreda en idé.

Under tiden man ritar upptäcker man ofta att den ursprungliga idén kan utvecklas och därför gör man justeringar eller kommer på bättre lösningar. Arkitekten har ett tränat öga och yrkeserfarenhet som gör det lättare att bedöma olika lösningar, samt att komma med nya idéer och uppslag.

4. PRESENTATION

Förslaget presenteras sedan för dig i form av planer, sektioner och fasader, ibland även illustrationer och modeller. Det arkitekten presenterar är egentligen bara en del av det arbete som utförts. Innan arkitekten har kommit fram till den aktuella lösningen har många olika idéer testats och sållats bort.

5. TID FÖR EFTERTANKE

Ta hem skisserna och fundera och känn efter en tid. Att se förslaget färdigt på papper kan hjälpa dig att förstå t.ex. att du behöver mindre yta än du tänkte dig från början, eller att du önskar dig ännu ett rum etc. Anteckna gärna på skisserna vad du tycker om och inte tycker om och försök beskriva varför.

6. BYGGLOVHANDLINGAR

När du är nöjd med arkitektens skisser är det dags att söka bygglov. Det som prövas i bygglovet är främst placeringen av byggnaden samt dess utformning. Då behövs en situationsplan som visar hur huset eller tillbyggnaden ligger på tomten, måttsatta planer samt fasader. Fasadmaterial och kulörer ska också anges. Handläggningstiden hos byggnadsnämnden kan vara ca en månad.

7. VARFÖR BEHÖVS LOV?

Hur vi använder marken påverkar både miljön och samhällets utveckling. Det är många intressen som ska samordnas. Byggnadsnämnden bedömer om nybygget eller ändringen passar in i naturen eller med andra hus samt om det stör eventuella grannar. Nämnden bedömer också om det ser fint ut.

8. ARBETSHANDLINGAR

Ibland väljer beställare att gå direkt till en byggare med endast bygglovhandlingarna som underlag. I annat fall fortsätter arkitekten att ta fram arbetshandlingar för projektet.

Arbetshandlingarna är mer detaljerade och visar t.ex. av vilka material väggarna ska vara uppbyggda och hur takfot och fönsteromfattningar ska vara utformade. De kan också visa hur inredningen ska se ut, t.ex. trappa, kök, fasta garderober etc. Det är ofta sådana detaljer som ger ett hus extra charm. Arbetshandlingarna minskar även risken för att oväntade problem ska uppstå under byggnationen.

9. AVTAL OCH EKONOMI

På Ritningen arkitektbyrå brukar vi skriva en uppdragsbekräftelse där projektets omfattning preciseras samt vilka handlingar som skall upprättas. Tillsammans med dig kommer vi överens om en budget för projektet samt en tidplan. Ritningen arkitektbyrå kan även hjälpa till med byggledning och kvalitetssäkring av ditt projekt.

Kostnaden för arkitektens arbete är en liten del av hela kostnaden för byggnaden, men ger långvariga mervärden till ditt hus.