ARKITEKTURSYN

”Jordnära estetik” kan förhoppningsvis vara ett sammanfattande begrepp hur vi ser på vår arkitektverksamhet. Våra arbeten skall ha en hög ambitionsnivå från skiss till färdig produkt. De miljöer vi designar skall ha mänsklig, vacker och detaljrik utformning gärna med lösningar eller detaljer som inte är massproducerade.

Kvalitet och miljösyn

Genom att ha kunskap att delta i hela byggprocessen så skall vi kunna tillvarata våra beställares förväntningar och önskemål på bästa sätt. Det är viktigt, anser vi, att arkitekten deltar i hela projektet och har ansvar för arkitektur och byggnadsteknik även under genomförandeskedet. De byggnader som vi ritar skall inte bestå av oprövade nya material utan vi skall ha god erfarenhet av de lösningar och produkter som vi föreslår.

Historik

Ritningen Arkitektbyrå AB har funnits i Skövde sedan 1984 då vi övertog Olofssons arkitektkontor av arkitekt Hilding Olofsson. Inriktningen har varit att utföra arkitektuppdrag inom före detta Skaraborgs län med närhet till Beställare och aktuella projekt.

Ritningen Arkitektbyrå är uppbyggt som ett traditionellt arkitektkontor med arkitekter och byggnadsingenjörer. Det som gör oss lite speciella är vår inriktning mot byggnadsvård, underhåll och arbeten med befintliga äldre byggnader. Vi har stor erfarenhet av arbeten med byggnader som har ett samhälleligt skydd som är Byggnadsminnesmärkta eller har Q-märkning.

Arbete med denna typ av byggnader ställer höga krav på kunskap om material och hantverk. Ett aktivt sätt att upprätthålla denna kunskap är att vara delaktiga vid produktionen av det vi ritat eller beskrivit. Vi försöker därför att vara med i projekten gärna från start till färdig byggnad. Både som projektledare och ibland som byggledare. Vi anser att det bästa sättet att lära oss ett estetiskt, hållbart och funktionellt byggande är ute i verkligheten tillsammans med duktiga hantverkare.

Sedan 2002 är Ingvar Blixt förordnad av Statens fastighetsverk som slottsarkitekt på Karlsborgs fästning.