• All
  • Nybyggnad
  • Pågående
  • Restaurering / Ombyggnad
Load more
Nyutgiven bok om Karlsborgs fästning.
Upprättad i visst samarbete med Statens fastighetsverk.
Författare Ingrid Sporre.
Utgivare Ritningen Arkitektbyrå AB
Går att köpa genom
Ritningen Arkitektbyrå AB
Mariestadsvägen 27
549 52 Skövde
Tel. 0500-41 00 86