Beskrivning
Omputsning och avfärgning av fasad.

Arkivet i media
SLU:s skatter – nya tider i Arkivet