FLISTAD KYRKA

Beskrivning
Spånbeklädd tillbyggnad i anslutning till kyrkans huvudentré med ny samlingslokal för församlingen.