Fridene Kyrka

Beskrivning
Fasad och takrenovering 2021. Putslagning omläggning av taktegel, tjärning av takspån.