MARIE KAPELL

Beskrivning
Nybyggnad av begravningskapell i Skara med skalmurade, putsade tegelväggar och grund klädd med lokal kalksten.