NICOLAI KYRKA

Beskrivning
Tak och fasadrenovering 2020-2021.
Nytt koppartak på långhus och småtorn.
Ny vedbränd puts gjord på kalk från Kinnekulle som platsblandats.
Konservering av sandsten.

Medverkande i projektet
Byggnadsantikvarie. Sara Roland, Västarvet
Arkitekt / Byggledare: Ingvar Blixt

Entreprenörens organisation: GE Puts & Tegel AB
Platschef: Mats Axelsson
Arbetsledare: Tony Axelsson
UE Plåt: Br. Sjöholms Plåt AB
UE Ställning: Xervon Sweden AB
UE Stenkonservator: Cecilia Strömer stenkonservering
UE Mark: SJ Skog och Schakt AB
UE Målning: L. Magnusson Måleri AB