S:A HELENA KYRKA

Beskrivning
Invändig ombyggnad för bättre tillgänglighet i kyrkan samt ny, specialritad inredning