SOLDATHEMMET

Beskrivning
Soldathemmet på Karlsborgs fästning. Ommålning av fasader 2012-2013. Pågående omfattande invändig ombyggnad.